Intézmény neve : Jászberény Város Idősek Otthona
Címe : Jászladány, Kossuth Lajos út 106.
Intézményünk fenntartója és felügyeleti szerve: Jászberény Város Önkormányzata és Képviselő Testülete
Intézmény Igazgatója: Karkus Lászlóné megbízott igazgató
Elérhetőségeink : tel.: 57/454 – 030
fax: 57/453 – 314
e-mail: szoci@invitel.hu
Látogatási idő: minden nap 8 órától 19 óráig, téli időszakban 17 óráig
Intézmény rövid története:
   Az intézmény kialakulásának történetéről írásos anyag nem maradt fenn.
   Annyit tudunk, hogy az 1930-as években a falu orvosa Dr. Izsó Ignácz házának istállóját a falunak ajándékozta azzal, hogy a község és a környék településének koldusainak, szegényeinek legyen lakóhelye.
   Kezdetben mint szegényház működött. Az itt lakó szegények napközben a faluban dolgoztak, amiért enni kaptak, éjszaka pedig az istállóban aludtak a szalmán.
   A szegényházból szeretetház, majd a 60-as években szociális otthon lett.
   Kezdetben a régi épületet toldozták – foldozták, majd 1985-ben lebontásra került és a helyére megépült az új és korszerű mai Idősek Otthona.
   Jászberény Város 1973-tól látja el felügyeletét. Korábban Szolnok Járási Tanácshoz, Jászapáti Járáshoz, Jászberény Járási Hivatalhoz tartozott.
   1987. január elsejétől önállóan gazdálkodó költségvetési intézményként működik.
Idősek Otthona elhelyezkedése:
   Jászladány Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található kb. 35 kilométerre Szolnoktól és 35 kilométerre Jászberénytől.
   Jászladányon intézményünk a falu központjában helyezkedik el, ami mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy lakóink aktívan részt vehessenek a falu életében és könnyebben beilleszkedjenek az új környezetbe. Idős lakóink pár méter megtétele után részt vehetnek istentiszteleten a templomban, kisétálhatnak a piacra, közeli boltokba, vendéglátó helyekre.
   A látogatók számára is könnyen megközelíthető autóval és autóbusszal - vonattal egyaránt.
Alaptevékenységünk: Szociális szolgáltatás. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási forma, ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthona
Ellátási területünk: Jász-Nagykun Szolnok Megye közigazgatási területe.
Ellátás igénybevételének módja:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások igénybevétele önkéntes, ami azt jelenti, hogy az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.
Ellátottak köre:
Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását – gondozását végezzük, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, de önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek.
Intézmény bemutatása, szakmai sajátosságai :
   A Jászberény Város Önkormányzata által fenntartott jászladányi Idősek Otthonában időskorúak ápolása, gondozása biztosított magas színvonalon.
   Feladatunk, hogy otthont nyújtsunk azoknak az idős embereknek, akik koruk, egészségi állapotuk, illetve szociális helyzetük miatt intézményünk szolgáltatásait választották.
   Lakóink száma: 140 fő.
Intézményünk az alábbi ellátásokat biztosítja :
 1. Fizikai ellátás:
  • Épület: egy emeletes, összesen 32 lakószobával. 14 lakószoba a földszinten helyezkedik el, 18 pedig az emeleten. A földszinti szobákban a fekvőbetegek és a mozgásukban korlátozottak laknak. A lakószobák 2, 5 és 6 ágyasak. A szobák szépen felszereltek, világosak, otthonosak.
  • Fűtés: földgázzal
  • Világítás
  • Ruházat. A szolgáltatást igénybe vevő saját ruhaneműit és textíliáit használja, de amennyiben nem rendelkezik elegendő mennyiségű és minőségű ruhaneművel, úgy az intézet a teljeskörű ellátás keretein belül biztosítja azt számára.
  • Étkeztetés: háromszori étkezést biztosítunk lakóinknak az életkori sajátosságaiknak, valamint egészségi állapotuknak megfelelően. Az ételek elkészítése saját konyhánkon történik.
 2. Egészségügyi ellátás:
  • egészségmegőrzés
  • rendszeres orvosi felügyelet
  • szükség szerinti ápolás
  • szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás
  • kórházi ellátáshoz való hozzájutás
  • rendeletben meghatározott gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosítása.
 3. Mentálhigiénés ellátás:
  • az idős ember lelki harmóniájának megteremtése, megőrzése, a közösségbe való beilleszkedés elősegítése és a békés nyugodt élet megteremtése.
  • szabadidő kulturált eltöltése, programok szervezése, igény szerinti foglalkoztatás a lakók testi-lelki aktivitása fenntartása és megőrzése érdekében a szolgáltatást igénybevevő korának, egészségi állapotának, egyéni adottságainak figyelembevételével.
  • a lakó családi és egyéb társadalmi kapcsolatainak megőrzése, fenntartása, esetleges konfliktushelyzetek megoldásának elősegítése.
 4. Foglalkoztatás: intézményünkben kizárólag terápiás célú és képességfejlesztő és szinten tartó foglalkoztatás folyik
Egyéb szolgáltatások:
Borotválás, egyszerű hajvágás, fodrász, manikür-pedikűr, önköltségi áron vehető igénybe.
Érdekképviselet:
Ellátottak jogait, érdekeit minden esetben figyelemmel kísérjük. Intézményben működik Érdekképviseleti fórum és rendszeresen látogatja lakóinkat az ellátottjogi képviselő is.
Intézményi jogviszony létesítése:
Az intézményi jogviszony az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás aláírásával jön létre.
Intézményben fizeten- dő térítési díj :
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni, melyet Jászberény Város Képviselőtestülete 2005.március 1-től 42,000.-Ft /hó összegben állapított meg. Az intézményi térítési díj és a személyi térítési díjak összege évente egyszer kerülnek felülvizsgálatra.
Alapítványunkról:
   " Remény" Időseket Segítő Közhasznú Alapítvány 2004.július 28.-án alapítottuk.
   Az alapítvány célja: a jászladányi Idősek Otthona mindenkori idős ellátottjai számára egészségmegőrző betegségmegelőző tevékenység nyújtása . Az intézmény tárgyi berendezéseinek fejlesztése, pótlása, továbbá az intézmény lakói számára kulturális és közösségi rendezvények, kirándulások költségeinek támogatása.
   Az alapítvány a fenti célokat nem kizárólagosan, hanem más források mellett kiegészítő jelleggel támogatja.
   Az alapítvány számlaszáma: 11745138-20015556, melyre a befizetéseket tisztelettel megköszönve elfogadjuk.